Zásady ochrany osobních údajů

Platné od: 6.9.2018

Jiří Mayer ("já", "moje"), IČ 06861814 spravuje mobilní aplikaci Texio a web https://texio.io/ (“Služby”).

Účelem této stránky je vás informovat o tom, jak se chovám k informacím, které mně poskytnete používáním mých Služeb.

Definice

Služby: Službami se rozumí Webové Stránky a Aplikace.
Aplikace: Mobilní aplikace Texio.
Webové Stránky: Webové stránky na adrese https://texio.io
Server: Server na kterém jsou hostovány Webové Stránky a ukládány některé údaje.
Cookies: Cookies jsou drobné údaje uložené ve vašem webovém prohlížeči.
Zařízení: Chytrý telefon, tablet nebo jiný přístroj, na kterém je nainstalována moje Aplikace.
Správce osobních údajů: Správce je fyzická, nebo právnická osoba zodpovědná za zpracování údajů a určuje účel jejich zpracování. Pro účely tohoto dokumentu jsem já Správcem a Zpracovatelem vašich Osobních údajů.
Zpracovatel osobních údajů: Zpracovatel je fyzická, nebo právnická osoba, která jménem Správce provádí zpracování údajů.
Subjekt údajů (nebo Uživatel): Fyzická osoba, ke které se údaje vztahují.

Shromažďování údajů

Přehled druhů dat a údajů, které shromažduji.

Data důležitá pro funkci Aplikace

Aplikace pro svou práci shromažďuje informace zadané Uživatelem. Mezi tyto údaje patří:

Tyto údaje jsou uloženy u vás v Aplikaci na vašem Zařízení.

Osobní Údaje

Během používání mých Služeb vás mohu požádat o informace, které mohou být použity k tomu vás kontaktovat nebo identifikovat (“Osobní Údaje”). Mezi osobní údaje může spadat například:

Osobní údaje mohu použít k rozesílání informací o Službách, novinek, reklamních sdělení nebo dalších informací, které by vás mohly zajímat. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz uvnitř emailu.

Data o Používání

Aplikace může na Server odesílat Data o Používání Aplikace za účelem zlepšení kvality Služeb. Sem spadají mimo jiné fotografie účtenek za účelem určení kvality fotografií, přesnosti rozpoznávání textu apod. Tato data jsou odesílána společně s anonymním identifikátorem konkrétní instalace Aplikace.

Údaje pro Sledování a Cookies

Každá instalace Aplikace má přiřazený anonymní identifikátor. Díky němu je například možné na požádání vymazat vaše Data o Používání Aplikace.

Webové stránky používají soubory Cookies za účelem určení návštěvnosti webu. Konkrétně se jedná o session cookies. Ty slouží ke správné interpretaci více dotazů jako jediné návštěvy webu. Dále Cookies využívá služba Google Analytics (více v odstavci Třetí strany).

Využití údajů

Získaná data používám například k následujícím účelům:

Data uchovávám jen po dobu potřebnou k plnění účelů popsaných v tomto dokumentu. Možnou výjimkou by bylo plnění jiných právních závazků nebo povinností.

Třetí strany

Některé údaje mohou být zpracovávány jinými společnostmi nebo jednotlivci za účelem poskytování mých Služeb. Tyto třetí strany mají přístup k vašim Osobním Údajům jen po dobu nutnou k plnění jimi poskytovaných služeb. Například společnost mailgun.com zprostředkovává emailovou komunikaci přes doménu texio.io.

Pro analýzu Služeb používám službu Google Analytics. Detaily shromažďování a zpracovávání dat službou Google Analytics jsou popsány na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

Bezpečnost údajů

Data uložená na zařízení uživatele nebo na serveru jsou zabezpečená šifrováním AES-256. Přenos dat mezi aplikací a serverem nebo serverem a vaším webovým prohlížečem je zajištěn protokolem HTTPS. Data z Aplikace jsou přidružená k anonymnímu identifikátoru konkrétní instalace Aplikace. Nejsou přímo asociovatelná s emailovou adresou nebo jiným údajem vás identifikujícím.

Ačkoliv je moje snaha maximální, bezpečnost je komplikovaná záležitost a žádná metoda zabezpečení nefunguje stoprocentně. Proto nemohu garantovat absolutní bezpečnost.

Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány uvnitř České Republiky. Pokud jste občanem jiné země nebo spadáte pod jinou juristdikci, mohou se vaše zákony o ochraně dat lišit. Souhlasem s tímto dokumentem souhlasíte s přenosem zmíněných dat do České Republiky.

Smazání dat

Máte právo kdykoliv požádat o přístup k datům, provést jejich opravu nebo smazání. V případě jakéhokoliv problému mi napište email a domluvíme se na řešení. Pamatujte, že mohu požadovat ověření vaší identity, abych zajistil, že vám data opravdu přísluší.

Data uložená na vašem Zařízení se smažou automaticky s odinstalováním Aplikace.

Souhlas

Používáním mých Služeb souhlasíte s těmito zásadami. Pokud s tímto dokumentem nesouhlasíte, musíte přestat používat moje Služby a můžete požádat o smazání dosud získaných dat.

Tento dokument nebere v potaz nikoho ve věku pod 18 let (“Děti”). Nemohu nijak určit, zda osoba používající moje Služby je starší 18 let. Pokud jste rodič, nebo zákonný zástupce a jste si vědom toho, že mi vaše Dítě poskytlo Osobní Údaje, tak mě prosím kontaktujte. Pokud zjistím, že některá data pochází od Dítěte bez souhlasu jeho rodičů, tak se budu snažit tato data ze Serveru odstranit.

Aktualizace zásad

Občas mohu tyto zásady změnit. Při jejich změně vás budu předem informovat emailem. Pokud u mě nemáte registrovanou emailovou adresu, tak byste měli pravidelně sledovat tento dokument, abyste se o změnách dozvěděli.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat emailem na